Regression

Att möta sitt undermedvetna i tid och rum

I regressionsterapi försätts klienten i djup avslappning. Det möjliggör kontakten med det undermedvetna på ett djupare plan. Terapeuten guidar men styr så lite som möjligt. Det möjliggör att få kontakt med den ursprungliga känslan av sorg, vrede och rädsla etc.

Regressionsterapi är en visualiseringsmetod där du tar hjälp av bilder i ditt inre för att komma i kontakt med känslor, tankar och minnen. Många av svaren vi söker kan vi hitta inom oss och vårt undermedvetna.

I regressionen går vi tillbaka i tiden och tar reda på mer om händelser som påverkat oss och som gör att vi inte lever fullt ut. Vi kan gå in i ett specifikt minne för att få mer detaljer eller komma till den gången då vi upplevde den där känslan för första gången.

Tidigare liv gör vi koppling mellan då och nu. Även blockeringar och rädslor kan härstamma från tidigare liv och kan lösas upp när du förstår varför.

Delpersonlighet – vilken av din personlighet som behöver bli sedd och hörd

Fysisk resa i kroppen – hitta din oro, ilska och glädje mm.

Välkommen