Energy Flow Breathing

Kroppen har en historia att berätta

Genom att jobba kroppsorienterat kan vi komma åt gamla spänningar som finns i kroppen. Andningen speglar det liv vi lever, i andningen möts kropp och själ. I andningen kan vi se det som samband mellan känslor och kropp som råder. Många har upptäckt sambandet mellan andningen och gamla minnen, känslor och smärtor.

I de fall, då vanligen samtalsterapi inte ger tillfredställande resultat har kroppspsykoterapi fysiska övningar en framkomlig väg för att lindra besvär och lösgör spänningar som oro och stress i kroppen. Används med fördel när orden saknas och den kan hjälpa mot fysiska, psykiska och känslomässiga problem.

Den kan också förbättra tillståndet i kroniska sjukdomar som ibland förvärras av stress och de som har upplevt trauma i sitt liv.

Välkommen