Healing

Den Helande Beröringen

Den vitala livskraften eller den universella livsenergin. Detta är den icke-fysiska energin som ger kraft åt allt levande. Så länge något lever har det livsenergi som cirkulerar genom och runtom sig. Livsenergin spelar en viktig roll i allting vi gör. Den ger kraft åt kroppen och uttrycks även på högre nivåer.

Soulhealing

Soulhealing är en djupare form av healing som kan hela dig och din själ. Ibland kan vi har varit med om situationer i våra parallella och symboliska liv som gör att vi har det med oss i vårt nuvarande liv. Soulhealing är att hela din själ nu som då.

Reiki

Reiki vägleds av andligt medvetande och som definieras som andligt styrd livsenergi. Reiki styr sig själv med sin egen visdom och behöver inte styras. Reikienergin vet alltid vad en person behöver och kommer att alltid att anpassa sig för ett lämpligt resultat. Den är alltid till nytta och alltid säker. Reiki är både kraftfull, mjuk och välgörande. Arbetar för ökad effektivitet av alla andra slags terapier. Reiki har också använts tillsammans med psykoterapi för att förstärka helandet av emotionella trauman och fysiska problem. Många företag erbjuder friskvård gällande Reikibehandlingar.

StarCode healing

StarCode-healing är en healingform som är hjärtcentrerad. Den kopplar framför allt ihop det fysiska hjärtat med universums puls, samt med jordens hjärta och puls.

Hjärtat är nyckeln till varje nivå av medvetande och så även till varje nivå av StarCode- healing. Det som skiljer denna behandlingsmetod från andra är att den färdas genom olika koder. Det gör energin av sig själv och är inget som utövaren behöver tänka på. Koderna är kopplade till människans relation till sina förfäder bakåt i tiden men även till kommande generationer. De är även kopplande till människans relation till platsen där hon är född, befinner sig just nu och hennes relation till jorden och universum. Samt att de är kopplade till människan i olika tider.

Dessa tre healing behandlingar kan även göras på distans!

Välkommen

Har F-skatt och tar emot Swish och faktura