Distanshealing

Pris – 300 kr

Distanshealing använder jag mig av StarCode healing och av Änglahealing. Kan även använda mig av bergkristall som skickar healing till dig kontinuerligt i 1-3 dagar. Hur lång tid det kan pågå beror på vad känner jag in när jag ger dig healing.